Home » Vecka 2 – Uppgifter

Vecka 2 – Uppgifter

Då är det dags för andra veckans uppgifter. Precis som tidigare har du individuella uppgifter och en möjlighet att även genomföra en uppgift tillsammans med din arbetsgrupp. Ta fram dina anteckningar från föregående vecka och bygg vidare på dem. På så sätt får du med dig dina reflektioner och kan gå tillbaka till dem när du vill.

INDIVIDUELLA UPPGIFTER

1.Identifiera engagerade medarbetare du har i din arbetsgrupp. Vad hänger de sig till/vilka beteenden har de? Skriv ner!
2. Identifiera medarbetare som är mindre engagerade i din arbetsgrupp. Vad gör de och vad ser du för risker utifrån det du uppmärksammar? Skriv ner!
3. Hur följer du upp dina medarbetare? Skriv ner!

UPPGIFTER MED DIN MEDARBETARGRUPP

Den här uppgiften är till för att öka delaktighet, kreativitet och engagemang.
1. Börja med att identifiera vad gruppen upplever är era största utmaningar just nu. Brainstorma tillsammans. När ni fått fram utmaningar väljer ni gemensamt ut en. (ca 10 min)
2. Diskutera i helgrupp – Varför är den här en utmaning? Vilka sätt har vi försökt lösa den på? Varför är den viktig?
Det här gör du i stor grupp med alla medarbetare. (ca 10 min)
3. Därefter börjar du med en trestegsraket. Du låter först varje person enskilt reflektera över hur den tänker att man kan angripa den här utmaningen. Det räcker ofta med att varje person får 5 – 10 minuter. Varje person ska skriva ner det som den har som förslag på lösning.
4. Sen kommer steg 2 i den här trestegsraketen. Då sätter du ihop medarbetarna 2 och 2 för att beskriva för varandra vad de själva har kommit fram till för förslag. (15 min)
5. Duetten ska berätta inför gruppen vad det är de har kommit fram till i steg 3 och därefter så har man en öppen dialog. (20-30 min)