Hur lång tid tar det att gå Starck & Partners karriär- och utvecklingsprogram?

Programmet tar ungefär 6-10 veckor att genomföra. Tanken är inte att detta program är något du ska rusa igenom – utan programmet kommer mana dig till reflektion över ditt yrkesliv och dina möjligheter framåt och kommer hjälpa dig att skapa en konkret och spännande plan framåt.