Jag vill inte byta jobb utan hitta sätt att utveckla mig hos min befintliga arbetsgivare – hur hjälper mig programmet med det?

Starck & Partner har under över 25 år arbetat med karriärutveckling. Vårt program Karriär- och utveckling används i många olika organisationer för att just hjälpa dig som medarbetare att finna olika sätt att utvecklas framåt. Kanske vill du ha en annan roll? Kanske vill du pröva att vara ledare? Eller kanske behöver du fördjupa dig inom vissa arbetsuppgifter för att få motivation och engagemang?

Genom programmet kommer du fånga dina drivkrafter, värderingar och egenskaper och få syn på vilka områden som passar just dig. Dessutom får du en konkret handlingsplan som är utmärkt att använda i diskussion med din chef för att se hur dina resurser kan användas på bästa sätt.