Kränkande särbehandling – Introduktion för dig som chef

Denna kurs är skyddad. Registrering och kursanmälan krävs för att få tillgång till innehållet.